Jak przycinać owocujące krzewy porzeczki czarnej i czerwonej

 


Aby porzeczki dobrze owocowały, wymagają corocznego przycinania. Podobnie jak wiele innych roślin sadowniczych można je ciąć późną zimą, w lutym i marcu, zanim ruszy wegetacja, ale bardzo korzystnym terminem cięcia jest lato, zaraz po zbiorach. Dzięki letniemu cięciu zwiększa się dostęp światła do pozostałych pędów, miejsca ciecia lepiej i szybciej się goją, a przede wszystkim zawiązywanie pąków kwiatowych na przyszły sezon jest bardziej obfite. No i nawożenie i podlewanie po zbiorach wykorzystują już tylko pozostawione na krzewach pędy. Jednak porzeczki czarne oraz czerwone i białe przycinania się odmiennie.

pąki kwiatowe na młodych pędach

Porzeczka czarna zawiązuje pąki kwiatowe i kwitnie najobficiej na młodych pędach jednorocznych i dwuletnich. Co więcej, najlepiej owocują pędy wyrosłe w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Cięcie porzeczki czarnej ma na celu odmłodzenie krzewu, usunięcie starszych gałązek i pozostawienie pędów młodszych, na których będą owoce. Kiedy krzewy wejdą w okres owocowania, każdego roku usuwa się od 3 do 5 najstarszych, ponad 3-letnich pędów. Tniemy tak, aby pozostawić na krzewie 8-10 pędów głównych. Wiek Gałązek nadających się do wycięcia można rozpoznać po kolorze. Te najstarsze mają korę ciemnoszarą, te młode oliwkowo-zieloną. Poza tym najstarsze pędy zwieszają się łukowato, lub wręcz leżą na ziemi, a pędy młode są ustawione pionowo.


Porzeczki czerwone i białe pąki kwiatowe zawiązują i owocują na starszych krótkopędach osadzonych na kilkuletnich gałązkach. Takie krótkopędy pojawiają się na gałązkach w drugim roku ich życia. Te odmiany porzeczek zaczynają owocować od 3 roku. Przez to, że owocują na starszych gałązkach, silniejsze cięcie rozpoczynamy dopiero w 4-5 roku po posadzeniu. Tutaj także wycina się pędy najstarsze, mające ponad 5 lat. Pędy 3 i 4-letnie zostawiamy. Podobnie jak w przypadku porzeczek czarnych najstarsze pędy również często pokładają się po ziemi i ich kora również jest ciemnoszara. Warto zadbać o to, aby krzew składał się z 12-16 pędów i miał po 3-4 pędy jednoroczne i po tyle samo pędów dwu-, trzy- i czteroletnich. Dodatkowo co roku jednoroczne pędy można skrócić o 1/3, a nawet o 1/2, aby wywołać silne rozgałęzienie i powstanie większej ilości owocujących krótkopędów.


Intensywność cięcia zależy od warunków, w jakich porzeczki rosną. Na glebie wilgotnej, zasobnej w składniki pokarmowe można utrzymywać gęstsze krzewy, bo nie wpłynie to na jakość owoców i wielkość plonu. Natomiast na glebach ubogich zaleca się wycinać więcej pędów, aby krzew mógł zawiązać i wykarmić owoce.

Komentarze